2 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Από το ΚΕΝΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ανακοινώνεται ότι :
Στις 19 και 23/5/2017 θα ξεκινήσουν δύο προγράμματα κατάρτισης (διάρκειας 150 ωρών) για υπόχρεους Νέους Αγρότες , με θέμα :    «ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ»
Στις 20/5/2017 θα ξεκινήσει πρόγραμμα κατάρτισης (διάρκειας 150 ωρών) για υπόχρεους Νέους Αγρότες , με θέμα :    «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ»
Στις 12/6/2017 θα ξεκινήσει πρόγραμμα κατάρτισης (διάρκειας 150 ωρών) για υπόχρεους Νέους Αγρότες , με θέμα :    «ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ»

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κομοτηνής (τηλ. 2531022121), για τον καθορισμό των απαραίτητων λεπτομερειών.