Εκλογή Προεδρείου και μελών Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017-19

ΘΕΜΑ: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη δημοτική περίοδο από 5-3-2017 έως και 31-8-2019.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010, παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 5 Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00΄π.μ., σε ειδική συνεδρίαση για την ανάδειξη και εκλογή των:Εκλογή για τη δημοτική περίοδο α)Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
από 5-3-2017 έως και 31-8-2019: β)Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

γ)Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.


Εκλογή για τη δημοτική περίοδο α)Οκτώ (8) τακτικών μελών της
από 5-3-2017 έως και 31-8-2019: Οικονομικής Επιτροπής, και
β)Πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
Εκλογή για τη δημοτική περίοδο
από 5-3-2017 έως και 31-8-2019: α)Οκτώ (8) τακτικών μελών της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και
β)Πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.


Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
            ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18ης  Μαΐου 2014
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΤΗΣ