ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Βέβαια το ποιους αφορά, ποιοι και πόσοι το δικαιούνται κι αν μπορούν τέτοιου είδους βοηθήματα να δώσουν λύση στα τεράστια προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας που μαστίζεται από την φτώχεια και την ανεργία, είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. 

Πάντως ξεκινά την Τετάρτη 1-2-2017, η υποβολή αιτήσεων για τους δικαιούχους του πολυδιαφημισμένου προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
 Η υποβολή αίτησης γίνεται είτε ηλεκτρονικά απευθείας από τους ενδιαφερόμενους, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης  που χρησιμοποιούν για υποβολή φορολογικής δήλωσης (TAXIS NET) στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr, είτε, εφόσον είναι κάτοικοι του Δήμου Κομοτηνής, στα ΚΕΠ Κομοτηνής, ΚΕΠ Αιγείρου, ΚΕΠ Νέου Σιδηροχωρίου και στις υπηρεσίες: Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών-Πρόνοια (Φιλικής Εταιρείας και Φιλίππου- ώρες εξυπηρέτησης 09.00-13.00) και Πολυλειτουργικό Κέντρο (Γ.Μαρασλή 1- ώρες εξυπηρέτησης 09.00-13.00). Κάτοικοι άλλων Δήμων απευθύνονται στους οικείους Δήμους.
Απαραίτητα στοιχεία  που πρέπει να έχει μαζί του ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι:
1.      ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού (ενήλικες και ανήλικοι).
2.      Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού και όσων ανηλίκων διαθέτουν ΑΦΜ.
3.      Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN) του αιτούντα (είτε είναι κύριος δικαιούχους του λογαριασμού είτε συνδικαιούχος).
4.      Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).
5.      Οικονομικά στοιχεία (πχ Ε1, εκκαθαριστικό, εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ κά)
6.      Εάν διαθέτετε κάρτα ανεργίας, την κάρτα ανεργίας θεωρημένη.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.keaprogram.gr