ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 1947

John Phillips, Δεκέμβριος 1947, Λουζέστι (Ελάφιον Καλαμπάκας), νεαρός μαθητής σε ώρα ανάγνωσης σε αίθουσα προχείρως κατασκευασμένη στον γυναικωνίτη της εκκλησίας του χωριού. Από το Θεόδωρο Μεταλληνό