Πέφτουν δένδρα στην Κομοτηνή σήμερα...

πτώση στην είσοδο της Παπαδήμα από Λ. Ηρώων

στη Λεωφόρο Ηρώων
ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ