ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ


“Έστησ’ ο Έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη,
κι η φύσις ηύρε την καλή και τη γλυκιά της ώρα...

(Διονύσιος Σολωμός Ελεύθεροι Πολιορκημένοι)