ποιος τη ζωή μου ποιος την κυνηγά?

οι μνήμες ξεθώριασαν δίνοντας τη θέση τους στην αμφιβολία και την αμφισβήτηση... τι από όλα αυτά που πιστέψαμε για το Πολυτεχνείο ήταν αλήθεια? κι οι ήρωες... οι ήρωες που μαζί τους πορευτήκαμε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μας τι απέγιναν?
επετειακό και αφιερωμένο...